Pia Gustafsson
Verksamhetschef

Tel: 0510-85 501
Mobil. 070-567 22 65

 

Lena Hjalmarsson
Bitr. verksamhetschef

Tel: 0510-85 501
  

 

Styrelsemedlemmar Hospice Gabriel

Ordförande Sören Pettersson, tel 0705-167 133

Staffan Billinger, Monika Göransson, Monika Mäkitalo,

Ann Backstad och Anders Danielson

Anette Holmfred
Läkare

Pernilla Tingström
Läkare