Hospice Gabriel startades i augusti 1994 på sjukhusområdet i Lidköping. Huvudman är Stiftelsen Gabriel, med egen styrelse. Stiftelsens ändamål är att erbjuda specialiserad palliativ vård på ett sådant sätt att människans fysiska, psykiska, sociala och andliga behov tillfredställs. Vården drivs utan vinstintresse.

Hospice har 8 vårdplatser och erbjuder lindrande vård vid sjukdomsförlopp då ingen botande vård är aktuell. Hospice Gabriel erbjuder även vård i tidigt palliativt skede för personer i behov av tillfällig vård, för hjälp med symtomlindring. Gästen gör själv en s.k. egenanmälan om att få komma till Hospice Gabriel. Ansvarig läkare kan också skriva remiss för hjälp med symtomlindring. Personalen består av 23 fast anställda medarbetare,  läkare, sjuksköterskor, undersköterskor och ekonomipersonal . I teamet ingår även kurator och präst. Vid behov konsulteras annan specialist, t.ex. arbetsterapeut, sjukgymnast eller dietist. På Hospice Gabriel betraktas den sjuke som gäst och det finns även plats för närstående.

Hospice Gabriel bedriver dagvård i form av massage/taktil stimulering. Specialutbildad undersköterska kan på remiss ta emot personer i behov av taktil massage för en serie på 10 behandlingar till en kostnad av 100 kr för varje behandling.

Mobilt palliativt team

Palliativa teamet i Lidköping drivs i samverkan mellan Hospice Gabriel och länssjukvården i Skaraborg. I teamet ingår läkare, sjuksköterska och kurator. Sex kommuner finns i teamets upptagningsområde, Lidköping, Skara, Vara, Götene, Essunga och Grästorps kommuner. Hospice Gabriel har via partnerskap med Hälso- och sjukvårdsnämnden sammanlagt tre vårdplatser för personer i behov av symtomlindring och specialiserad palliativ vård. Fem vårdplatser finns för personer i behov av Hospicevård, där gästens hemkommun finansierar vårdplatsen.

 

Ekonomi

Omsättningen för Hospice Gabriel ligger på 12,5 milj. kronor per år. Trots gåvor från personer som stödjer verksamheten, täcks inte omkostnaderna. Det avtal vi har med Hälso- och sjukvårdsnämnden och Lidköpings kommun innebär en ersättning med 4 000 kr/dygn och vårdplats. Den egentliga kostnaden för en vårdplats är 7 100 kr/dygn. För att stiftelsen Gabriel ska kunna fortsätta bedriva den högkvalitativa specialiserade palliativa vården, som Hospice Gabriel står för, behövs ett mer gynnsamt avtal. Avtalet med Hälso- och sjukvårdsnämnden har omförhandlas under hösten 2017.

42 volontärer är verksamma på Hospice Gabriel med att "sätta guldkant" på vardagen genom att finnas som lunchvärdinnor, sköta trädgård, handla mat, stryka tvätt m.m. m.m. Deras insatser motsvarar två heltidstjänster.

Utbildning

Förutom vård bedriver Hospice Gabriel även utbildning, rådgivning och stöd till  läkare och sjuksköterskor inom landstings- och kommunala verksamheter.

Studerande på olika nivåer får praktik och handledning här. Vi tar också emot c:a 400 personer/år i form av studiebesök med grupper från olika omvårdnadsutbildningar samt information om palliativ vård till AT-läkargrupper två gånger/år.  Varje år anordnas en välbesökt Konferens i Palliativ vård med c:a 200 deltagare.