Föreningen Gabriels Vänner bildades 1992 och är basen för människors engagemang för Hospice. Det var på föreningens träffar som planerna på Hospice Gabriel tog konkret form. Det var också föreningen som samlade in ekonomiska medel för att utrusta vårdavdelningen.

Föreningen uppmuntrar personalen på olika sätt bland annat genom fest eller utflykt.

Föreningen Gabriels Vänner, som, är öppen för alla, har ca 500 medlemmar och det finns plats för fler. Den anordnar informations -och temamöten och skickar ut nyhetsbrev 2 ggr per år. Det är också föreningen som utser ledamöterna i Stiftelsen Gabriel. Ordförande är Monica Mäkitalo, telefon 0510-23249.
Årsavgiften är 100:- och insättes på bankgiro 401-3868.

Nya medlemmar är välkomna!