Föreningen Gabriels Vänner är en stödförening för människors engagemang till Hospice Gabriel. Föreningen bildades 1992 och det var på föreningens första träffar som planerna på Hospice Gabriel tog konkret form. Det var också stödföreningen som tillsammans med Svenska kyrkan samlade in ekonomiska medel för att utrusta vårdavdelningen.

Föreningen Gabriels Vänner är öppen för alla och har ca 500 medlemmar och det finns plats för fler. Föreningens styrelse anordnar informations -och temamöten och skickar ut nyhetsbrev två ggr per år. Det är också föreningen som utser ledamöterna i styrelsen Stiftelsen Hospice Gabriel. Ordförande i Gabriels Vänner är Monica Mäkitalo, telefon 0510-23249.
Årsavgiften är 100:- och insättes på bankgiro 5210-5178.

Nya medlemmar är välkomna!