Hospice som begrepp innefattar en viss vårdinriktning och behöver inte betyda ett speciellt hus eller avdelning . Vårdformen har sitt ursprung i hospicerörelsen, som startade i England i början av 1900-talet. Den fick sin nuvarande karaktär under ledning av dame Sicely Saunders vid St Christophers Hospice i London. I Sverige har vårdformen utvecklats sedan 1970-talet, i början som en motvikt till den traditionella vården. En ständig utveckling och förändring pågår.

Inom hospice vårdas endast personer med obotlig sjukdom. Ofta söker man sig till denna vårdform på grund av besvärande symtom, men det kan också gälla tillfällig vård för att ge de närstående en tids avlastning.